Fastighetens utrymmen

Besökscentret Världsarvsporten invid Replotbron består av utställningshallen Weichsel och infopunkten Littorina. I utställningshallarna berättas historien om världsarvet – hur istiden, landhöjningen, vågor och is under tusentals år har påverkat vårt skärgårdslandskap och människornas liv i det.

I anslutning till Världsarvsporten finns även konstgalleriet Arte Mare.