Välkommen till Havets Hus

Besökscentret för världsarvet Kvarkens skärgård är inrymt i Havets Hus fastighet som är beläget i Korsholms kommun. Centret är beläget i Kvarkens skärgård som sedan 2006 är inskrivet på UNESCO:s lista över världsarv.

Centret informerar besökare om världsarvet samt service och aktuella evenemang i Kvarkens skärgård. Hit kan turister och övriga intresserade vända sig för att få fakta om naturarvet, vägledning och dagsprogram för sin skärgårdsvistelse.

Aktuell information om besökscentret och utbudet i Kvarkens skärgård finns här:

 

www.kvarken.fi

Kvarkens kundtjänst
tfn +358 50 346 6200

 

 

Fastighets Ab Havets Hus
E-post: info@havetshus.fi